سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨ - 
1
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معرفی شبکه 
 
 

معرفی شبکه

با ارتقاي سطح بهداشت و کشف درمانهاي جدید، سطح سلامت جوامع ومیانگین طول عمر در جهان افزایش یافته است. با این حال درمان بیماريهاي مزمنی که با زوال و تخریب بافت و ارگان همراه هستند و همچنین بیماريهاي ارثی و سرطانها هنوز از چالشهاي حل نشده پزشکی امروز به شمار میایند. در سالهاي اخیر، دانشمندان خواص سلولهاي ویژهاي را به نام سلولهاي بنیادي توصیف کرده اند که امید فراوان است بتوان از آنها در درمان چنین بیماريهایی سود جست. این سلولها قابلیت نوسازي و تمایز به انواع سلولهاي بدن را دارا هستند. در افق توسعه این علم امکان تولید و ترمیم بافت و بازسازي اعضاي بدن با استفاده از سلولهاي بنیادي در مهندسی بافت و طب بازساختی و همچنین درمان بیماريهاي ارثی و سرطانی کاملاً نمایان شده و به نظر میرسد که در آینده نه چندان دور بشر دغدغه از دست دادن بافت و اعضاي حیاتی را با کمک فناوري سلولهاي بنیادي و علوم مرتبط فراموش نماید. گرایش شدید محققین و دانشمندان جهان به این شاخه از علم و فناوري و سرمایهگذاريهاي سنگین کشورهاي پیشرفته در این حوزه، حاکی از نقش مهم و چشمگیر این شاخه از علم و فناوري در کسب سهم مهمی از درمان بیماريها در آینده نزدیک دارد و پیش بینی میشود کشورهاي صاحب فناوري در این حوزه از کشورهاي صاحب اقتدار در سطح ملی و بین المللی محسوب شوند. پیشرفتهاي به دست آمده در جمهوري اسلامی ایران در حوزه سلولهاي بنیادي و طب بازساختی با وجود سرمایه گذاري اندك، نشان دهنده استعداد بالاي رشد کشور در این حوزه است به طوریکه هم اکنون جمهوري اسلامی ایران از لحاظ تولید مقالات حائز رتبه دوم در بین کشورهاي اسلامی است . بررسی مقالات نشان میدهد که علیرغم روند رو به رشد در شاخصهاي کیفی، میانگین تعداد ارجاعات براي مقالات ایرانی هنوز کمتر از متوسط جهانی است. مسلماً افزایش سرمایهگذاريهاي مادي و معنوي در این حوزه میتواند باعث کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان توسط جمهوري اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ گردد.

با توجه به جایگاه بالاي این فناوري برتر در دنیا و اهمیت درمانی و ارزش اقتصادي آن براي جامعه، همچنین قرار گرفتن علوم سلولهاي بنیادي در فصل سوم بند (۲-۳)‌از نقشه جامع علمی کشور جزو اولویتهاي (الف) در علوم پایه و کاربردي، داشتن یک سند توسعه علم و فناوري که به نکات لازم براي توسعه این حوزه توجه کافی مبذول داشته باشد امري واجب و اجتناب ناپذیر است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به اساتید برجسته  و پیشرو  در این حوزه می تواند به عنوان مرکز  برجسته تحقیقات، آموزش و درمانی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی کشور مطرح شود. مشارکت محققان و مراکز تحقیقاتی دانشگاه  و به اشتراک گذاری سرمایه های انسانی و خدماتی موجب تحقق سریعتر این امر خواهد شد.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.